Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.
"Skal vi være venner"

ILLUSTRASJONSARBEID

Om du ønsker illustrasjonsarbeid, så ta kontakt ang pris og tisramme for når du ønsker arbeidet skal være ferdig. Det er mulig å sende skisser pr mail. For illustrasjoner betales det stykkpris. Barnebøkene betales stort sett i royalty. 

JULEILLUSTRASJONER